3D-still renderings for unique project

3D-still renderings for unique project

Mindhouse bygger concierge apartments på Sickla strand.

Till företaget Mindhouse har vi levererat 3D-bilder i marknadsföringssyfte av exklusiva representationsvåningar. Bilderna har tagits fram i samarbete med Mindhouse och interiörskoncept från Stylt Trampoli. Se mer här.

www.sicklastrand.com
Se galleriet här: http://www.sicklastrand.com/concierge-apartments/gallery__17