Fast 3D-bild åt leverantör

Fast 3D-bild åt leverantör

Sightline valdes under hösten 2007 till Skanska Nya hems fasta leverantör för 3D bilder i region i öst.

Sightline har vunnit Skanska Nya Hems förtroende som fast leverantör av 3D bilder för broschyr samt hemsides produktion där Sightline ingår i ett fast team av olika leverantörer.

Sedan starten av samarbetet har redan ett tiotal projekt genomförts och levererats.