Realistic 3D Citymodels

Realistic 3D Citymodels

3D modeller realistiska som fotografier.

Revolutionerande skanning av befintliga miljöer. Avknoppningen från militära SAAB ger helt nya användningsområden. Kontakta oss för testexempel samt priser och mer info. Läs om tekniken på www.c3technologies.com.